Швидкий запис на прийом
Запис за телефоном:
Не змогли до нас додзвонитися? Відправте свій номер, мы до Вас передзвонимо! (по Україні)
Ваш запит був відправлений
Результати аналізів
Результати аналізів:
Аналізи не знайдені
пошук по сайту
Мапа сайту

Прейскурант Клініки Маркова

 Прейскурант на медичні послуги в Клініці Маркова 


Прийом співробітниками клініки:

009.

Первинна консультація лікаря-інфекціоніста дитячого, лікаря-імунолога клін.

900,00

010.

Повторна консультація лікаря-інфекціоніста дитячого, лікаря-імунолога клін.

600,00

381.

Первинна консультація лікаря-акушера-гінеколога

750,00

382.

Первинна консультація лікаря-акушера-гінеколога без огляду

500,00

383.

Повторна консультація лікаря-акушера-гінеколога

500,00

384.

Первинна консультація лікаря-уролога

750,00

385.

Повторна консультація лікаря-уролога

500,00

386.

Первинна консультація лікаря-отоларинголога

750,00

387.

Повторна консультація лікаря-отоларинголога

500,00
Найменування послуг

Ціна, грн.

Термін виконання

Прийом співробітниками клініки:

009.

Первинна консультація лікаря-інфекціоніста дитячого, лікаря-імунолога клін.

900,00

010.

Повторна консультація лікаря-інфекціоніста дитячого, лікаря-імунолога клін.

600,00

381.

Первинна консультація лікаря-акушера-гінеколога

750,00

382.

Первинна консультація лікаря-акушера-гінеколога без огляду

500,00

383.

Повторна консультація лікаря-акушера-гінеколога

500,00

384.

Первинна консультація лікаря-уролога

750,00

385.

Повторна консультація лікаря-уролога

500,00

386.

Первинна консультація лікаря-отоларинголога

750,00

387.

Повторна консультація лікаря-отоларинголога

500,00

 

Лабораторні дослідження:

 

 

 

Клінічний аналіз крові:

 

 

005.

Загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою, тромбоцитами)

170,00

12-24 год.

006.

Аналіз крові на тромбоцити

90,00

12-24 год.

007.

Аналіз крові на ретикулоцити

125,00

12-24 год.

008.

Аналіз крові на цукор

140,00

12-24 год.

011.

Група крові + резус-фактор

190,00

12-24 год.

016.

Згортання крові

90,00

1 година

017.

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

80,00

12-24 год.

377.

Коагулограмма (протромбіновий індекс, АЧТЧ, фібриноген, толерантність плазми до гепарину, етаноловий тест, МНВ) 

380,00

12-24 год.

378.

Протромбіновий індекс (ПТІ)

140,00

12-24 год.

379.

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ )

130,00

12-24 год.

380.

Фібриноген

140,00

12-24 год.

396.

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

140,00

12-24 год.

415.

D-димер

220,00

2 дні

847.

Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус

420,00

3 дні

849.

рН крові

100,00

2 дні

850.

Гемолізини (за системою АВО)

400,00

2 дні

 

Біохімічні дослідження крові:

 

 

 

Ревмопроби:

 

 

024.

Загальний білок і білкові фракції

180,00

12-24 год.

591.

Загальний білок

100,00

12-24 год.

592.

Альбумін

100,00

12-24 год.

025.

С-реактивний білок

120,00

12-24 год.

028.

Антистрептолізин-О (АСЛ-О)

120,00

12-24 год.

029.

Ревматоїдний фактор

120,00

12-24 год.

501.

Комплексне дослідження №1: загальний білок і білкові фракції,

С-реактивний білок, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор

460,00

12 -24 год.

Печінкові проби:

030.

Білірубін (загальний, прямий, непрямий)

170,00

12-24 год.

031.

Аланінамінотрансфераза в цільній сироватці (АЛТц.)

110,00

12-24 год.

032.

Аланінамінотрансфераза в розведені 1:10 сироватці ( АЛТр.)

110,00

12-24 год.

198.

Аспартатамінотрансфераза в цільній сироватці (АСТц.)

110,00

12-24 год.

199.

Аспартатамінотрансфераза в розведені 1:10 сироватці (АСТр)

110,00

12-24 год.

287.

Гамма-глутамілтранспептідаза (ГГТП)

115,00

12-24 год.

033.

Тимолова проба

100,00

12-24 год.

034.

Лужна фосфатаза (ЛФ)

100,00

12-24 год.

035.

Лактатдегірогеназа (ЛДГ)

100,00

12-24 год.

594.

Холінестераза

130,00

2 дні

595.

Ліпаза

190,00

2 дні

502.

Комплексне дослідження №2: білірубін (загальний, прямий, непрямий), АЛТ, АСТ, ГГТП, тимолова проба, ЛФ, ЛДГ

685,00

12-24 год.

529.

Комплексне дослідження №29: білірубін (загальний, прямий, непрямий), АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, загальний білок, альбумін

685,00

12-24 год.

Ниркові проби:

036.

Креатинін

120,00

12-24 год.

038.

Сечовина

120,00

12-24 год.

039.

Сечова кислота

120,00

12-24 год.

723.

Креатинфосфокіназа загальна (КФК)

115,00

2 дні

848.

Цитостатин С

320,00

3 дні

503.

Комплексне дослідження №3: креатинін, сечовина, сечова кислота

310,00

12-24 год.

Обмін ліпідів:

041.

Холестерин

120,00

12-24 год.

042.

Тригліцериди

120,00

12-24 год.

043.

Ліпопротеїди ВЩ

120,00

12-24 год.

314.

Ліпопротеїди НЩ

120,00

12-24 год.

353.

Ліпопротеїди ОНЩ

120,00

12-24 год.

504.

Комплексне дослідження №4: холестерин, тригліцериди, ЛВЩ, ЛНЩ, ЛОНЩ, коефіцієнт атерогенності

510,00

12-24 год.

540.

Комплексне дослідження №34: загальний аналіз крові, аналіз крові на ретикулоцити, коагулограма, білірубін (загальний, прямий, непрямий), загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, аналіз крові на цукор, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, антитіла IgM і IgG до Treponema pallidum

2290,00

2 дні

Функція підшлункової залози, вуглеводний обмін, контроль анемії:

044.

ά-Амілаза

110,00

12-24 год.

105.

Амілаза панкреатична

155,00

2 дні

046.

Глюкозо-толерантний тест (цукор з навантаженням)

205,00

12-24 год.

347.

C-пептид (заморожена сироватка)

250,00

2 дні

579.

Інсулін

225,00

2 дні

576.

Індекс НОМА

310,00

2 дні

596.

Гемоглобін глікований (середній рівень глюкози за попередні 3 місяці)

240,00

12-24 год.

106.

Фруктозамін

180,00

2 дні

597.

Трансферин

155,00

2 дні

609.

Насичення трансферину залізом

195,00

2 дні

598.

Феритин

250,00

12-24 год.

Вітаміни та амінокислоти:

607.

Вітамін В12

270,00

2 дні

557.

Вітамін D

450,00

3 дні

608.

Фолієва кислота

270,00

2 дні

013.

Гомоцистеїн

410,00

2 дні

107.

Тропонін I

305,00

2 дні

840.

Вітамін А

330,00

6 днів

841.

Вітамін В1

330,00

6 днів

842.

Вітамін В2

330,00

6 днів

843.

Вітамін В3

330,00

6 днів

844.

Вітамін В6

330,00

6 днів

845.

Вітамін С

330,00

6 днів

846.

Вітамін Е

330,00

6 днів

Мікроелементи:

045.

Натрій (Na)

110,00

12-24 год.

047.

Калій (K)

110,00

12-24 год.

048.

Кальцій (Ca)

110,00

12-24 год.

049.

Магній (Mg)

110,00

12-24 год.

050.

Фосфор (P)

110,00

12-24 год.

051.

Хлор (Cl)

110,00

12-24 год.

052.

Залізо (Fe)

110,00

12-24 год.

053.

Кальцій іонізований (Ca2+)

190,00

2 дні

838.

Цинк (Zn)

140,00

2 дні

839.

Мідь (Cu)

135,00

2 дні

252.

Лактат (молочна кислота)

180,00

2 дні

Імунологічні дослідження:

Показники загального імунітету:

553.

Визначення клітинної ланки імунного статусу методом проточної цитофлуориметрії (7 субпопуляцій клітин)

890,00

3 дні

554.

Розширене визначення імунного статусу методом проточної цитофлуориметрії (7 субпопуляцій клітин), імуноглобуліни IgA, IgM, IgG, комплемент С3, С4.

970,00

3 дні

555.

Комплексне визначеня імунного статусу методом проточної цитофлуориметрії (7 субпопуляцій клітин), імуноглобуліни IgA, IgM, IgG, комплемент С3, С4, ЦІК.

1060,00

3 дні

056.

Кількісне визначення сироваткових імуноглобулінів (IgA, IgM, IgG)

350,00

12-24 год.

019.

Кількісне визначення сироваткового імуноглобуліну А (IgA)

170,00

12-24 год.

020.

Кількісне визначення сироваткового імуноглобуліну М (IgM)

170,00

12-24 год.

021.

Кількісне визначення сироваткового імуноглобуліну G (IgG)

170,00

12-24 год.

100.

Комплемент С3

150,00

12-24 год.

101.

Комплемент С4

150,00

12-24 год.

014.

Секреторний імуноглобулін А (IgA) (слина, сльоза, кров, назальний секрет, вагінальний секрет, бронхоальвеолярна рідина)

320,00

2 дні

217.

Визначення загального імуноглобуліну Е (IgЕ)

240,00

2 дні

Алергопроби:

165.

Еозинофільний катіонний білок

390,00

2 дні

166.

Визначення 1 типу змішаних алергенів (на вибір)

150,00

2 дні

167.

Визначення змішаних алергенів (16 типів)

790,00

2 дні

168.

Визначення змішаних алергенів (33 типи)

1700,00

2 дні

171.

Визначення алергенів молока (5 типів) + глютен

950,00

2 дні

174.

Антитіла Ig G до гліадину

280,00

3 дні

172.

Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (загальний IgE + специфічний IgE до 295 алергенів)

4900,00

6-8 днів

173.

Панель FOX (специфічний імуноглобулін G (IgG) до 286 антигенів харчових продуктів)

5950,00

6-8 днів

851.

Артикаїн IgE

320,00

3 дні

852.

Мепівакаїн IgE

310,00

3 дні

853.

Лідокаїн IgE

310,00

3 дні

854.

Комплекс: Алергія на анестетики (Артикаїн IgE, Мепівакаїн IgE, Лідокаїн IgE)

710,00

3 дні

Аутоімунологічні дослідження:

220.

Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2 )

310,00

3 дні

102.

Антинуклеарні антитіла (ANA)

320,00

3 дні

223.

Визначення антитіл І типу до односпіральної ДНК

300,00

3 дні

224.

Визначення антитіл ІІ типу до двухспіральної ДНК

300,00

3 дні

208.

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

455,00

3 дні

320.

Аутоімунна панель (14 антигенів)

1250,00

3 дні

820.

Аутоімунний гепатит (АІГ) 1 і 2 типів методом імуноблоту Liver-9-Line (виявлення аутоантитіл до 9 антигенів: AMA-M2, sp100, gp210, SLA/LP, LKM-1, LC-1, F-актин, актинін і тропоміозин , SMA-s)

1355,00

3 дні

Серологічні дослідження:

Вірусні гепатити:

064.

Вірусний гепатит В (HBsAg)

240,00

2 дні

065.

Вірусний гепатит В (Антитіла до HBsAg)

240,00

2 дні

066.

Вірусний гепатит В (Антитіла Ig М до HBcorAg)

240,00

2 дні

067.

Вірусний гепатит В (Антитіла Ig G до HBcorAg)

240,00

2 дні

219.

Вірусний гепатит В (HBeAg)

300,00

2 дні

060.

Вірусний гепатит В (Антитіла Ig G до HBeAg)

320,00

2 дні

321.

Вірусний гепатит А (Антитіла Ig G до HAV)

250,00

2 дні

068.

Вірусний гепатит А (Антитіла Ig M до HAV)

250,00

2 дні

069.

Вірусний гепатит С (Антитіла IgG + IgМ до антигенів HCV: Cor, NS3, NS4, NS5)

320,00

2 дні

297.

Вірусний гепатит С (Антитіла Ig M до HCV)

220,00

2 дні

505.

Комплексне дослідження №5: білірубін, АЛТ, АСТ, ГГТП, тимолова проба, ЛФ, HBsAg, IgМ до HBcorAg, Ig M до HAV, антитіла загальні IgG + IgМ до антигенів HCV: Cor, NS3, NS4, NS5

1490,00

2 дні

Токсоплазмоз:

073.

Антитіла Ig G до Toxoplasma gondii

230,00

2 дні

731.

Авідність антитіл Ig G до Toxoplasma gondii

270,00

2 дні

074.

Антитіла Ig M до Toxoplasma gondii

230,00

2 дні

075.

Антитіла Ig A до Toxoplasma gondii

260,00

2 дні

Герпетичні інфекції:

077.

Антитіла Ig G до HSV 1/2 

220,00

2 дні

078.

Антитіла Ig М до HSV 1/2

220,00

2 дні

184.

Антитіла Ig G до HSV 1 типу

220,00

2 дні

185.

Антитіла Ig G до HSV 2 типу

220,00

2 дні

363.

Антитіла Ig G до VZV

220,00

2 дні

364.

Антитіла Ig М до VZV

220,00

2 дні

076.

Антитіла Ig M до EBV (VCA)

220,00

2 дні

276.

Антитіла Ig G до EBV (VCA)

220,00

2 дні

277.

Антитіла Ig G до EBV (EBNA)

220,00

2 дні

281.

Антитіла Ig G до EBV (EA)

220,00

2 дні

071.

Антитіла Ig G до CMV

220,00

2 дні

072.

Антитіла Ig M до CMV

220,00

2 дні

301.

Антитіла Ig G до HHV-6

220,00

2 дні

СНІД:

096.

Антитіла до ВІЛ 1/2

300,00

5 днів

Туберкульоз:

098.

Антитіла до Mycobacterium tuberculosis (сумарні)

210,00

3 дні

Краснуха:

079.

Антитіла Ig G до вірусу краснухи

210,00

2 дні

080.

Антитіла Ig М до вірусу краснухи (червонички)

210,00

2 дні

Кір:

081.

Антитіла Ig G до вірусу кору

250,00

2 дні

601.

Антитіла Ig М до вірусу кору

250,00

2 дні

Дифтерія:

240.

Антитіла Ig G до збудника дифтерії

370,00

2 дні

Правець:

242.

Антитіла Ig G до збудника правця

510,00

2 дні

Хламідіоз:

085.

Антитіла Ig G до Chlamydia trachomatis

220,00

2 дні

084.

Антитіла Ig M до Chlamydia trachomatis

220,00

2 дні

088.

Антитіла Ig А до Chlamydia trachomatis

220,00

2 дні

086.

Антитіла Ig G до Chlamydia pneumoniae

220,00

2 дні

083.

Антитіла Ig M до Chlamydia pneumoniae

220,00

2 дні

Сифіліс:

092.

Антитіла Ig M і Ig G до Treponema pallidum

280,00

2 дні

095.

Реакція Вассермана (RW)

275,00

3 дні

Дослідження на збудника виразкової хвороби шлунка:

399.

Антитіла Ig G до Helicobacter pylori

240,00

2 дні

400.

Антитіла Ig М до Helicobacter pylori

240,00

2 дні

Мікоплазмена інфекція:

210.

Антитіла Ig G до Mycoplasma pneumoniae 

240,00

2 дні

211.

Антитіла Ig М до Mycoplasma pneumoniae

240,00

2 дні

Кашлюк:

397.

Антитіла Ig G до Bordetella pertussis

320,00

2 дні

398.

Антитіла Ig М до Bordetella pertussis

320,00

2 дні

Хвороба Лайма (бореліоз):

313.

Антитіла Ig M до Borrelia burgdorferi

230,00

2 дні

315.

Антитіла Ig G до Borrelia burgdorferi

230,00

2 дні

Коронавірусна інфекція (SARS-COV-2):

860.

Антиген коронавірусу (SARS-CoV-2) (мазок з носоглотки)

280,00

1 год.

760.

Антитіла Ig M (S1 білок, N білок) до SARS-CoV-2 (коронавірус)

280,00

2 дні

562.

Антитіла Ig G (S-білок) до SARS-CoV-2 (коронавірус) кількісний аналіз

310,00

2 дні

Паразитологічні дослідження :

201.

Антитіла Ig (А, G) до лямблій

300,00

2 дні

216.

Антитіла Ig (А, G) до антигенів ехінококів

300,00

2 дні

228.

Антитіла Ig G до антигенів токсокар

300,00

2 дні

229.

Антитіла Ig G до антигенів опісторхисів

300,00

2 дні

230.

Антитіла Ig (А, G) до антигенів трихінел

300,00

2 дні

197.

Антитіла Ig G до антигенів аскарид

390,00

2 дні

509.

Комплексне дослідження №9: антитіла до антигенів лямблій, токсокар, трихінел, опісторхисів, ехінококів, аскарид

1610,00

2 дні

527.

Комплексне дослідження №27: антитіла до антигенів лямблій, аскарид

590,00

2 дні

506.

Комплексне дослідження №6: антитіла Ig G до: Toxoplasma gondii, вірусу краснухи (червонички), CMV, HSV 1 типу, HSV 2 типу

935,00

2 дні

507.

Комплексне дослідження №7: антитіла Ig G до: Toxoplasma gondii, вірусу краснухи (червонички), CMV, HSV 1/2

750,00

2 дні

508.

Комплексне дослідження №8: антитіла Ig G до: Toxoplasma gondii, CMV, HSV 1/2

570,00

2 дні

541.

Комплексне дослідження №35: антитіла Ig М до: Toxoplasma gondii, вірусу краснухи, CMV, HSV 1/2

750,00

2 дні

244.

Комплексне дослідження №37: антитіла Ig G до збудників дифтерії, правця

795,00

2 дні

Гормональна панель досліджень:

Тиреоїдна панель:

332.

Тиреотропний гормон (ТТГ)

210,00

2 дні

331.

Антитіла Ig G до рецепторів ТТГ

410,00

2 дні

333.

Тироксин загальний (Т4 заг.)

200,00

2 дні

369.

Tироксин вільний (Т4 вільн.)

200,00

2 дні

334.

Трийодтиронін загальний (Т3 заг.)

200,00

2 дні

368.

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)

200,00

2 дні

318.

Тиреоглобулін (ТГ)

205,00

2 дні

360.

Паратиреоїдний гормон

255,00

2 дні

414.

Прокальцитонін

600,00

2 дні

367.

Кальцитонін

390,00

2 дні

335.

Aнтитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

220,00

2 дні

370.

Антитіла до тіреопероксидази (АТПО)

230,00

2 дні

Репродуктивна панель, гіпофізарно - надниркові показники:

337.

Кортизол

280,00

2 дні

336.

Кортизол (сеча, слина)

295,00

2 дні

338.

Фолікулінстимулюючий гормон (ФСГ)

215,00

2 дні

339.

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

215,00

2 дні

340.

Пролактин

215,00

2 дні

341.

Естрадіол

215,00

2 дні

343.

Прогестерон

215,00

2 дні

346.

Тестостерон загальний

205,00

2 дні

317.

Тестостерон вільний

250,00

2 дні

349.

Індекс вільного тестостерону

330,00

2 дні

356.

Андростендіон

310,00

2 дні

357.

Соматотропний гормон (СТГ, гормон росту)

280,00

2 дні

359.

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

335,00

2 дні

371.

Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ)

210,00

2 дні

373.

Дигідроепіандростерон (ДГЕA S-5)

215,00

2 дні

345.

Дигідротестостерон (ДГТ)

380,00

2 дні

390.

17-оксипрогестерон

215,00

2 дні

606.

Антиспермальні антитіла (сироватка)

410,00

2 дні

610.

Антимюллерів гормон (АМГ)

490,00

2 дні

330.

Лептин

450,00

3 дні

510.

Комплексне дослідження №10: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний

550,00

2 дні

511.

Комплексне дослідження №11: ТТГ, АТПО, АТТГ.

595,00

2 дні

512.

Комплексне дослідження №12: тестостерон вільний, ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол

1000,00

2 дні

513.

Комплексне дослідження №13: тестостерон вільний, ДГЕА S-5, прогестерон, 17-оксипрогестерон

810,00

2 дні

514.

Комплексне дослідження №14: ТТГ, Т4 вільний, АТПО

580,00

2 дні

515.

Комплексне дослідження №15: ТТГ, Т4 вільний, АТТГ

570,00

2 дні

Онкологічна панель досліджень:

350.

Простат-специфічний антиген (PSA total)

230,00

2 дні

374.

Простат-специфічний антиген (PSA total / free)

390,00

2 дні

351.

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

270,00

2 дні

352.

Онкомаркер яєчників (СА-125)

260,00

2 дні

604.

Онкомаркер яєчників (НЕ-4)

405,00

3 дні

564.

Індекс ROMA

590,00

3 дні

375.

Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

260,00

2 дні

376.

Раково-ембріональний антиген (РЕА)

260,00

2 дні

602.

Онкомаркер шлунка (СА 72-4)

350,00

3 дні

361.

Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

430,00

2 дні

Гормони моніторингу вагітності:

348.

Альфа-фетопротеїн (АФП)

260,00

2 дні

344.

Хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ) загальний

245,00

2 дні

372.

РАРР білок

260,00

3 дні

342.

Естріол вільний

245,00

2 дні

516.

Пренатальна діагностика в I триместрі (ПАПП-білок, β-ХГЛ) для проведення скринінгу на ризики генетичних захворювань за допомогою програми PRISKA

410,00

3 дні

517.

Пренатальна діагностика в II триместрі (β-ХГЛ, АФП, естріол вільний) для проведення скринінгу на ризики генетичних захворювань і вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISKA

440,00

3 дні

Молекулярно-біологічні дослідження ДНК / РНК методом

полімеразної ланцюгової реакції (PCR):

Гепатити:

191.

Вірус гепатиту A (HAV) якісний (кров) Real-time

350,00

3 дні

111.

Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (кров) Real-time

410,00

3-7 днів

022.

Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров) Real-time

850,00

3-7 днів

112.

Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз (кров) Real-time

540,00

3-7 днів

023.

Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров) Real-time

1250,00

3-7 днів

583.

Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров) Real-time

1050,00

3-7 днів

589.

Вірус гепатиту D (HDV) (кров) Real-time

350,00

3 дні

362.

Вірус гепатиту G (HGV) (кров) Real-time

485,00

3 дні

Визначення генетичних поліморфізмів:

561.

Генетика метаболізму лактози (переносимість/непереносимість молока) (слина, букальний зішкріб)

405,00

3 дні

TORCH- інфекції:

115.

Вірус простого герпесу (HSV 1/2 типів) (кров, сльоза, ліквор, вміст ерозивно-виразкових елементів, біоптат)

250,00

2 дні

027.

Вірус простого герпесу (HSV 1/2 типів) типування (кров, сльоза, ліквор, вміст ерозивно-виразкових елементів, біоптат)

300,00

2 дні

577.

Вірус вітряної віспи (VZV) (кров, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

116.

Вірус Епштейна-Барр (EBV) якісний аналіз (кров, сльоза, слина, мазок з ротоглотки, біоптат)

250,00

2 дні

057.

Вірус Епштейна-Барр (EBV) кількісний аналіз (кров, сльоза, слина, мазок з ротоглотки, біоптат)

300,00

2 дні

114.

Цитомегаловірус (СМV) якісний аналіз (кров, слина, сеча, сльоза, ліквор, зішкріб, біоптат)

250,00

2 дні

026.

Цитомегаловірус (СМV) кількісний аналіз (кров, слина, сеча, сльоза, зішкріб, біоптат)

310,00

2 дні

365.

Вірус герпесу людини 6 типу (HНV 6) якісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

037.

Вірус герпесу людини 6 типу (HНV 6) кількісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

340,00

2 дні

143.

Вірус герпесу людини 7 типу (HНV 7) якісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

243.

Вірус герпесу людини 7 типу (HНV 7) кількісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

320,00

2 дні

144.

Вірус герпесу людини 8 типу (HНV 8) якісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

366.

Вірус краснухи (червонички) (Rubella virus) (кров, слина, мазки з ротоглотки, амніотична рідина)

320,00

2 дні

257.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (кров, сеча, ліквор, біоптат)

240,00

2 дні

518.

Комплексне дослідження №18: ДНК HSV 1/2 (кров), EBV (кров, слина), CMV (кров, слина, сеча), TOXO (кров, сеча)

2080,00

2 дні

Урогенітальні інфекції:

258.

Хламідії (Chlamydia trachomatis) (зішкріб, сеча, сльоза, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

226.

Гонококи (Neisseria gonorrhoeae) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

266.

Трихомонади (Trichomonas vaginalis) (зішкріб,сеча, секрет простати,еякулят)

250,00

2 дні

274 .

Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

275.

Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

254.

Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

063.

Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

260.

Гарднерела (Gardnerella vaginalis) (зішкріб , сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

261.

Кандида альбіканс (Candida albicans) (зішкріб)

250,00

2 дні

599.

ФЕМОФЛОР 16. Дослідження урогенітального біоценозу у жінок (зішкріб)

1150,00

2 дні

584.

УРОГІН СКРІН. Дослідження урогенітального біоценозу (зішкріб)

1200,00

4-5 днів

585.

УРОГІН. Дослідження урогенітального біоценозу (зішкріб)

1800,00

4-5 днів

519.

Комплексне дослідження №19: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis (ПЛР), бакпосів урогенітальний.

1215,00

7 днів

520.

Комплексне дослідження №20: Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium (ПЛР), бакпосів урогенітальний.

1215,00

7 днів

522.

Комплексне дослідження №22: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium (ПЛР).

1125,00

2 дні

523.

Комплексне дослідження №23: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum , Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, бакпосів урогенітальний + посів на мікоплазму та уреаплазму (MYCOPLASMA TEST) з а / б

2440,00

7 днів

524.

Комплексне дослідження №24: Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, CMV, HSV1/2 (ПЛР).

1125,00

2 дні

531.

Комплексне дослідження №31: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis (ПЛР).

900,00

2 дні

542.

Комплексні дослідження №36: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, (ПЛР), мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (уретра + vaginae + цервікальний канал)

1055,00

2 дні

Папіломовірусні інфекції :

158.

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику 16/18/45 типи, якісний аналіз (зішкріб)

300,00

2 дні

155.

Вірус папіломи людини КВАНТ 4 (6,11, 16, 18 типи) генотипування + кількісний аналіз (зішкріб)

370,00

2 дні

058.

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику генотипування типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (зішкріб)

550,00

2 дні

156.

Вірус папіломи людини КВАНТ 21 (ВКР 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82; НКР 6, 11, 44) генотипування + кількісний аналіз (зішкріб)

990,00

2 дні

Інші інфекції:

059.

Легеневі хламідія/мікоплазма (Chlamydia / Mycoplasma pneumoniae) (мокрота, промивні води бронхів, мазки зі слизової носо-і ротоглотки, кров, біопсійний матеріал)

305,00

2 дні

395.

Коклюш (Bordetella pertussis) якісний аналіз (зішкріб з задньої стінки глотки, мокрота, промивні води бронхів)

325,00

3 дні

394.

Борелія Бургдорфері (Borrelia burgdorferi) якісний аналіз Real-time (кліщ, ліквор, кров)

370,00

2 дні

765.

Коронавірус (SARS-CoV-2) Real-time (мазок зі слизової носо- і ротоглотки)

450,00

12-24 год.

Цитологічні дослідження:

267.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (уретра + vaginae + цервікальний канал)

170,00

12-24 год.

278.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (уретра)

110,00

12-24 год.

279.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (vaginae)

110,00

12-24 год.

280.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (цервікальний канал)

110,00

12-24 год.

268.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра + секрет простати)

170,00

12-24 год.

284.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра)

110,00

12-24 год.

285.

Мікроскопічній аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (секрет простати)

110,00

12-24 год.

2851.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (відбиток)

110,00

12-24 год.

291.

Цитоморфологічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (виділень)

160,00

2 дні

292.

ПАП-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки)

250,00

3 дні

294.

Цитологічне дослідження шийки матки (методом рідинної цитології)

450,00

2 дні

295.

Гормональне дзеркало

140,00

2 дні

175.

Спермограма

360,00

12-24 год.

133.

Мікроскопія гонококової, трихомонадної і дріжджової інфекції

90,00

12-24 год.

200.

Мікроскопія мокротиння

140,00

12-24 год.

288.

Мікроскопічне дослідження на демодекс

150,00

12-24 год.

289.

Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби

175,00

24 год.

099.

Назоцитограма

175,00

24 год.

163.

Цитологічне дослідження секрету простати

150,00

2 дні

176.

Пряма бактеріоскопія мазку із зіву на фузіформні палички і спірохети (ангіна Симановского-Плаута-Венсана)

135,00

12-24 год.

282.

Пряма бактеріоскопія дифтерійної інфекції

135,00

12-24 год.

Бактеріологічні дослідження:

120.

Бакпосів крові на стерильність

510,00

14 днів

121.

Бакпосів матеріалу (зів, ніс, вухо, око, рана, пародонтальні кишені) на флору з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

122.

Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

190.

Бакпосів матеріалу (зів, ніс, вухо, око, рана, пародонтальні кишені) на флору без чутливості до антибіотиків і бактеріофагів

260,00

3-5 днів

123.

Бакпосів харкотиння з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

124.

Бакпосів сечі з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

1241.

Бакпосів теплої сечі з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів із застосуванням тест-систем ДіпСтрік / Діаслайд / Туба

390,00

7 днів

500.

Бакпосів теплої сечі без чутливості до антибіотиків і бактеріофагів з застосуванням тест-систем ДіпСтрік / Діаслайд / Туба

160,00

2 дні

358.

Бакпосів соку простати, еякуляту з чутливістю до антибіотиків

і бактеріофагів

390,00

7 днів

125.

Бакпосів жовчі з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

126.

Бакпосів на дріжджоподібні гриби

390,00

7 днів

194.

Бакпосів грудного молока з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

195.

Бакпосів на носійство стафілокока з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

290,00

3 дні

110.

Бакпосів матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок груп А та В (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae) з визначенням чутливості до протимікробних препаратів

 410,00

5 днів

128.

Бакпосів на BL (дифтерію) з носа і зіву

600,00

5 днів

147.

Бакпосів на BL (дифтерію) із зіву

300,00

5 днів

148.

Бакпосів на BL (дифтерію) з носа

300,00

5 днів

130.

Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium (дифтерія), одна точка

1155,00

5 днів

127.

Кількісний аналіз калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

440,00

8 днів

129.

Бакпосів на кишкову групу

350,00

7 днів

218.

Ідентифікація культур патогенних мікроорганізмів кишкової групи (родини Enterobacteriacea)

640,00

5 днів

164.

Посів на мікоплазму та уреаплазму з антибіотикограмою

460,00

3 дні

215.

Ідентифікація аутоштамів бактерій для виготовлення аутовакцини

130,00

3-5 днів

212.

Довгострокове зберігання аутоштамів ідентифікованих бактерій (більше 1 місяця) для подальшого виготовлення аутовакцини

605,00

за 3 місяці

131.

Культуральний метод (In Pouch) виявлення трихомонад

680,00

7 днів

271.

Дослідження мазку з ротової порожнини

80,00

1 день

182.

Приготування аутовакцини № 1 (одна ампула)

290,00

8-12 днів

183.

Приготування аутовакцини № 10

2900,00

8-12 днів

186.

Приготування аутовакцини № 1 плюс (одна ампула)

330,00

8-12 днів

187.

Приготування аутовакцини № 10 плюс

3300,00

8-12 днів

Дослідження сечі:

134.

Загальний аналіз сечі

150,00

12-24 год.

Аналіз сечі:

135.

На цукор (якісний тест)

120,00

12-24 год.

1351.

На цукор (кількісний тест - добова сеча)

130,00

12-24 год.

136.

На ацетон

85,00

12-24 год.

137.

На амілазу (діастазу)

80,00

12-24 год.

138.

На жовчні пігменти

75,00

12-24 год.

139.

На креатинін (добова сеча)

100,00

12-24 год.

142.

На білок (кількісний тест)

105,00

12-24 год.

1421.

На білок (кількісний тест - добова протеїнурія)

115,00

12-24 год.

140.

За Нечипоренко

110,00

12-24 год.

141.

За Зимницьким

130,00

12-24 год.

Дослідження калу:

145.

Аналіз калу загальний (копрограма)

180,00

12-24 год.

146.

Аналіз калу на приховану кров

140,00

12-24 год.

108.

Панкреатична еластаза (кал)

650,00

2 дні

109.

Кальпротектин в калі

600,00

2 дні

149.

Аналіз зішкрібу на ентеробіоз

150,00

12-24 год.

150.

Комплексне дослідження калу на яйця гельмінтів і найпростіші шляхом збагачення з використанням концентратора системи PARASEP

210,00

12-24 год.

151.

Комплексне дослідження калу на гельмінти і найпростіші

170,00

12-24 год.

152.

Аналіз калу на антигени лямблій

280,00

12-24 год.

299.

Helicobacter pylori, антиген в калі

350,00

3 дні

Інші дослідження:

420.

Токсикологічне дослідження крові по експертній системі «Токсикон»

580,00

5 днів

Прийом фахівців

Отоларинголог

450.

Видалення сірчаної пробки з вуха і / або промивання вуха (одна сторона)

310,00

452.

Видалення сторонніх тіл з вуха, горла, носа 1-ї категорії складності

350,00

453.

Видалення сторонніх тіл з вуха, горла, носа 2-й категорії складності

610,00

454.

Вливання лікарських препаратів в гортань

205,00

455.

Дослідження прохідності слухової труби

115,00

458.

Передня тампонада носа

290,00

459.

Місцеве медикаментозне лікування вуха, горла, носа (одна локація)

160,00

461.

Первинна обробка рани вушної раковини, носа

205,00

462.

Продування слухової труби по Політцеру

230,00

463.

Продування слухової труби (катетеризація)

380,00

466.

Промивання лакун мигдаликів із застосуванням бактеріофага

350,00

485.

Промивання лакун мигдаликів без бактеріофага

280,00

467.

Промивання придаткових пазух носа («зозуля») із застосуванням бактеріофага

380,00

486.

Промивання придаткових пазух носа («зозуля») без бактеріофага

310,00

489.

Промивання придаткових пазух носа («зозуля») із застосуванням бактеріофага і лікарського засобу

410,00

469.

Пункція і дренування верхньощелепного синуса (гайморової пазухи)

550,00

470.

Пневмомасаж барабанної перетинки

190,00

473.

Туалет вуха

190,00

474.

Туалет носа

200,00

476.

Припікання і змазування слизової оболонки задньої стінки глотки

190,00

Уролог

437.

Масаж передміхурової залози (1 процедура)

270,00

438.

Масаж передміхурової залози з взяттям секрету

290,00

439.

Інстиляція в уретру

230,00

440.

Інстиляція в сечовий міхур у чоловіків (з лікарськими препаратами)

605,00

441.

Інстиляція в сечовий міхур у жінок (з лікарськими препаратами)

495,00

456.

Інстиляція в сечовий міхур у чоловіків (без лікарських препаратів)

350,00

457.

Інстиляція в сечовий міхур у жінок (без лікарських препаратів)

305,00

442.

Бужування уретри (з лікарськими препаратами)

305,00

443.

Масаж уретри на бужі (з лікарськими препаратами)

230,00

Місцеве лікування передміхурової залози (1 сеанс):

444.

Магнітотерапія

220,00

445.

Термотерапія

220,00

446.

Вібротерапія

220,00

447.

Баротерапія

220,00

448.

Лазерна терапія 

220,00

449.

ЛОД-терапія (вакуумний еректор) з введенням лікарських препаратів

280,00

Гінеколог

422.

Відеокольпоскопія з укладенням та кольоровою фотографією

350,00

423.

Гінекологічні процедури (обробка слизових + тампони з лікарськими засобами; ванночки, зрошення)

295,00

424.

Обробка слизової оболонки піхви і шийки матки (1 процедура)

120,00

417.

Обробка слизової оболонки піхви і шийки матки + введення тампона з бактеріофагом (1 процедура)

240,00

418.

Введення тампона з лікарським засобом (1 процедура)

120,00

435.

Ін'єкція в шийку матки

190,00

770.

Обробка кондилом лікарськими засобами (1-5 шт.)

140,00

771.

Обробка кондилом лікарськими засобами (6-10 шт.)

190,00

772.

Обробка кондилом лікарськими засобами (11-20 шт.)

240,00

773.

Обробка кондилом лікарськими засобами (21-30 шт.)

290,00

774.

Обробка кондилом лікарськими засобами (31-40 шт.)

340,00

775.

Обробка кондилом лікарськими засобами (41-50 шт.)

390,00

776.

Обробка кондилом лікарськими засобами (більше 50 шт.)

440,00

777.

Радіохвильове видалення папілом за одну шт.

290,00

778.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (2-5 шт.)

180,00

779.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (6-10 шт.)

120,00

780.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (11-20 шт.)

110,00

781.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (21-30 шт.)

100,00

782.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (31-40 шт.)

90,00

783.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (41-50 шт.)

80,00

784.

Радіохвильове видалення папілом за кожну шт. (більше 50 шт.)

70,00

428.

Введення ВМС

780,00

431.

Видалення внутрішньоматкового контрацептиву

530,00

416.

Аспіраційна біопсія ендометрія

780,00

786.

Радіохвильове видалення поліпа піхви

2900,00

787.

Радіохвильова ексцизія шийки матки

2900,00

788.

Конізація шийки матки

3800,00

789.

Радіохвильове лікування кісти шийки матки

2300,00

427.

Огляд під час лікування

250,00

790.

Складання схеми лікування

280,00

Ультразвукові дослідження:

791.

УЗД органів малого тазу трансвагінальне

630,00

792.

УЗД органів малого тазу трансабдомінальне

600,00

793.

Фолікулометрія

380,00

794.

Цервікометрія

380,00

795.

УЗД діагностика вагітності

380,00

796.

УЗД пренатальний скринінг першого триместру

540,00

797.

УЗД пренатальний скринінг другого триместру

590,00

798.

УЗД пренатальний скринінг другого триместру + доплерометрія

780,00

799.

УЗД пренатальний скринінг третього триместру 32-38 тижні

590,00

800.

УЗД пренатальний скринінг третього триместру 32-38 тижні+ допдерометрія

780,00

801.

Доплерометрія

385,00

802.

УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка)

670,00

803.

УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + нирки

780,00

804.

УЗД нирок (включає дослідження проксимального відділу сечоводів за умови, якщо вони лоціруются)

450,00

805.

УЗД сечового міхура

400,00

806.

УЗД нирок, сечового міхура, сечоводів

550,00

807.

УЗД простати (трансректально), сечового міхура та залишкової сечі

640,00

837.

УЗД простати (трансабдомінально), сечового міхура та залишкової сечі

530,00

808.

УЗД нирок, простати, сім'яних міхурців, сечового міхура та залишкової сечі (трансабдомінально та трансректально)

890,00

809.

УЗД нирок та наднирників

550,00

810.

УЗД наднирників

350,00

811.

УЗД органів заочеревинного простору (нирки, наднирники, сечоводи, сечовий міхур)

730,00

812.

УЗД одного органу (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка)

330,00

814.

УЗД лімфовузлів шиї - 1 зона

330,00

816.

УЗД щитовидної залози

510,00

817.

УЗД грудних (молочних) залоз

570,00

830.

УЗД мошонки

500,00

Додаткові послуги:

177.

Взяття крові з пальця для досліджень

50,00

178.

Взяття крові з вени і її підготовка до дослідження

50,00

181.

Ін'єкції (внутрішньом'язово, підшкірно, внутрішньошкірно)

50,00

179.

Ін'єкції (внутрішньовенні)

80,00

290.

Забір урологічного матеріалу для бакдосліджень

45,00

192.

Забір урологічного матеріалу для цитоморфологічного дослідження і /або ПЛР

30,00

298.

Забір гінекологічного матеріалу для бакдосліджень (уретра + vaginae + цервікальний канал)

60,00

293.

Забір гінекологічного матеріалу для бакдосліджень (vaginae або уретра)

40,00

093.

Забір гінекологічного матеріалу для цитоморфологічного дослідження і / або ПЛР

60,00

203.

Виїзд медсестри додому

400,00

103.

Курєрські послуги

150,00

206.

Профілактичний огляд фахівця

250,00

306.

Вакцинація проти грипу (Ваксігрип, Sanofi Pasteur Франція )

790,00

559.

Комплекс місцевих процедур з використанням клебсієльозного аутофагу (20 мл.)

310,00

563.

Комплекс місцевих процедур з використанням ешерихіозно-ентерококового аутофагу (20 мл.)

310,00

565.

Комплекс місцевих процедур з використанням стафілококового аутофагу (20 мл.)

310,00

566.

Комплекс місцевих процедур з використанням бактеріофагу (піофаг - 10 мл.)

140,00

567.

Комплекс місцевих процедур з використанням бактеріофагу (піофаг - 50 мл.)

635,00

568.

Комплекс місцевих процедур з використанням бактеріофагу (інтестіфаг - 10 мл.)

150,00

569.

Комплекс місцевих процедур з використанням бактеріофагу (інтестіфаг - 50 мл.)

675,00

570.

Комплекс місцевих процедур з використанням стрепто-стафілококового аутофагу (20 мл.)

310,00

Забезпечення преаналітичного етапу:

497.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні сечі (тест-система Діаслайд CLED/МакКонкі DS-101)

Немає в наявності

498.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні

сечі (тест-система Діаслайд UriSelect3/МакКонкі DS -105)

Немає в наявності

535.

Забезпечення преаналітичного етапу при дослідженні сечі (ємність для сечі)

20,00

536.

Забезпечення преаналітичного етапу при дослідженні калу (контейнер для калу)

20,00

537.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні матеріалу (пробірка з аплікатором ПП)

25,00

538.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні урогенітального матеріалу (пробірка з аплікатором алюм.)

25,00

543.

Забезпечення преаналітичного етапу для ПЛР досліджень

25,00

544.

Забезпечення преаналітичного етапу для серологічних досліджень

25,00

545.

Забезпечення преаналітичного етапу для клініко-діагностичних досліджень

25,00

546.

Акумулятор холоду (холодоагент)

40,00


ТЕРМІНОВЕ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (CITO!):

застосовується підвищений коефіцієнт 2,0