Швидкий запис на прийом
Запис за телефоном:
Не змогли до нас додзвонитися? Відправте свій номер, мы до Вас передзвонимо! (по Україні)
Ваш запит був відправлений
Результати аналізів
Результати аналізів:
Аналізи не знайдені
пошук по сайту
Мапа сайту

Прейскурант клініки Вітацелл

Прейскурант на медичні послуги в клініці "Вітацелл"

Консультації 

ПРИЙОМ СПІВРОБІТНИКАМИ КЛІНІКИ:

001.

Первинна консультація І.С. Маркова

1400,00

002.

Первинна консультація лікаря вищої, першої категорії

900,00

004.

Повторна консультація І.С. Маркова

900,00

207.

Повторна консультація лікаря вищої, першої категорії

600,00Найменування послуг

Ціна, грн.

Термін виконання

ПРИЙОМ СПІВРОБІТНИКАМИ КЛІНІКИ:

001.

Первинна консультація І.С. Маркова

1400,00

002.

Первинна консультація лікаря вищої, першої категорії

900,00

004.

Повторна консультація І.С. Маркова

900,00

207.

Повторна консультація лікаря вищої, першої категорії

600,00

Лабораторні дослідження:

Клінічний аналіз крові:

005.

Загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою і тромбоцитами)

 170,00

 12-24 год.

006.

Аналіз крові на тромбоцити

90,00

 12-24 год.

007.

Аналіз крові на ретикулоцити

125,00

12-24 год.

008.

Глюкоза (кров)

140,00

12-24 год.

011.

Група крові + резус-фактор

190,00

12-24 год.

017.

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

80,00

12-24 год.

377.

Коагулограмма (протромбіновий індекс, АЧТЧ, фібриноген, час рекальцифікації, толерантність плазми до гепарину, етаноловий тест, МНВ)

380,00

12-24 год.

378.

Протромбіновий індекс (ПТІ)

140,00

12-24 год.

379.

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

130,00

12-24 год.

380.

Фібриноген

140,00

12-24 год.

396.

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

140,00

12-24 год.

415.

D-дімер

220,00

2 дні

847.

Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус

420,00

3 дні

849.

рН крові

100,00

2 дні

850.

Гемолізини (за системою АВО)

400,00

2 дні

Біохімічні дослідження крові:

Ревмопроби:

024.

Загальний білок і білкові фракції

180,00

12-24 год.

591.

Загальний білок

100,00

12-24 год.

592.

Альбумін

100,00

12-24 год.

025.

С-реактивний білок

120,00

12-24 год.

028.

Титр антистрептолизина-О

120,00

12-24 год.

029.

Ревматоїдний фактор

120,00

12-24 год.

Печінкові проби:

030.

Білірубін (загальний, прямий, непрямий)

170,00

12-24 год.

031.

Аланінамінотрансфераза в цільної сироватці (АЛТц.)

110,00

12-24 год.

032.

Аланінамінотрансфераза в розведенні 1:10 сироватці (АЛТр.)

110,00

12-24 год.

198.

Аспартатамінотрансфераза в цільної сироватці (АСТц.)

110,00

12-24 год.

199.

Аспартатамінотрансфераза в розведенні 1:10 сироватці (АСТр.)

110,00

12-24 год.

287.

Гамма-глутамілтранспептідаза ( ГГТП)

115,00

12-24 год.

033.

Тимолова проба

100,00

12-24 год.

034.

Лужна фосфатаза (ЛФ)

100,00

12-24 год.

035.

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

100,00

12-24 год.

594.

Холінестераза

130,00

2 дні

595.

Ліпаза

190,00

2 дні

Ниркові проби:

036.

Креатинін

120,00

12-24 год.

038.

Сечовина

120,00

12-24 год.

039.

Сечова кислота

120,00

12-24 год.

723.

Креатинфосфокіназа загальна (КФК)

115,00

2 дні

848.

Цитостатин С

320,00

3 дні

Обмін ліпідів:

041.

Холестерин

120,00

12-24 год.

042.

Тригліцериди

120,00

12-24 год.

043.

Ліпопротеїди ВЩ

120,00

12-24 год.

314.

Ліпопротеїди НЩ

120,00

12-24 год.

353.

Ліпопротеїди ОНЩ

120,00

12-24 год.

Функція підшлункової залози, вуглеводний обмін, контроль анемії:

044.

ά-Амілаза

110,00

12-24 год.

105.

Амілаза панкреатична

155,00

2 дні

046.

Глюкозо-толерантний тест (цукор з навантаженням)

205,00

12-24 год.

347.

C-пептид (заморожена сироватка)

250,00

2 дні

579.

Інсулін

225,00

2 дні

576.

Індекс НОМА

310,00

2 дні

596.

Гемоглобін глікований (середній рівень глюкози за попередні 3 місяці)

240,00

12-24 год.

106.

Фруктозамін

180,00

2 дні

597.

Трансферин

155,00

2 дні

609.

Насичення трансферину залізом

195,00

2 дні

598.

Феритин

250,00

2 дні

Вітаміни та амінокислоти:

607.

Вітамін В12

270,00

2 дні

557.

Вітамін D

450,00

3 дні

608.

Фолієва кислота

270,00

2 дні

013.

Гомоцистеїн

410,00

2 дні

107.

Тропонін I

305,00

2 дні

840.

Вітамін А

330,00

6 днів

841.

Вітамін В1

330,00

6 днів

842.

Вітамін В2

330,00

6 днів

843.

Вітамін В3

330,00

6 днів

844.

Вітамін В6

330,00

6 днів

845.

Вітамін С

330,00

6 днів

846.

Вітамін Е

330,00

6 днів

Мікроелементи:

045.

Натрій (Na)

110,00

12-24 год.

047.

Калій (K)

110,00

12-24 год.

048.

Кальцій (Ca)

110,00

12-24 год.

049.

Магній (Mg)

110,00

12-24 год.

050.

Фосфор (P)

110,00

12-24 год.

051.

Хлор (Cl)

110,00

12-24 год.

052.

Залізо (Fe)

110,00

12-24 год.

053.

Кальцій іонізований (Ca2+)

190,00

2 дні

838.

Цинк (Zn)

140,00

2 дні

839.

Мідь (Cu)

135,00

2 дні

252.

Лактат (молочна кислота)

180,00

2 дні

Імунологічні дослідження:

Показники загального імунітету:

553.

Визначення клітинної ланки імунного статусу методом проточної цитофлуориметрії (7 субпопуляцій клітин)

890,00

3 дні

554.

Розширене визначення імунного статусу методом проточної цитофлуориметрії (7 субпопуляцій клітин), імуноглобуліни IgA, IgM, IgG, комплемент С3, С4.

970,00

3 дні

555.

Комплексне визначення імунного статусу методом проточної цитофлуориметрії (7 субпопуляцій клітин), імуноглобуліни IgA, IgM, IgG, комплемент С3, С4, ЦІК.

1060,00

3 дні

056.

Кількісне визначення сироваткових імуноглобулінів (IgA, IgM, IgG)

350,00

12-24 год.

019.

Кількісне визначення сироваткового імуноглобуліну А (IgА)

170,00

12-24 год.

020.

Кількісне визначення сироваткового імуноглобуліну М ( IgМ)

170,00

12-24 год.

021.

Кількісне визначення сироваткового імуноглобуліну G (IgG)

170,00

12-24 год.

100.

Комплемент С3

150,00

12-24 год.

101.

Комплемент С4

150,00

12-24 год.

014.

Секреторний імуноглобулін А (IgA) (слина, сльоза, кров, назальний секрет, вагінальний секрет, бронхоальвеолярна рідина)

320,00

2 дні

217.

Визначення загального імуноглобуліну Е (IgЕ)

240,00

24 год.

Алергопроби:

165.

Еозинофільний катіонний білок

390,00

2 дні

166.

Визначення 1 типу змішаних алергенів (на вибір)

150,00

2 дні

167.

Визначення змішаних алергенів (16 типів)

790,00

2 дні

168.

Визначення змішаних алергенів (33 типи)

1700,00

2 дні

171.

Визначення алергенів молока (5 типів) + глютен

950,00

2 дні

172.

Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (загальний IgE + специфічний IgE до 295 алергенів)

4900,00

6-8 днів

173.

Панель FOX (специфічний імуноглобулін G (IgG) до 286 антигенів харчових продуктів)

5950,00

6-8 днів

174.

Антитіла до гліадину Ig G

280,00

3 дні

851.

Артикаїн IgE

320,00

3 дні

852.

Мепівакаїн IgE

310,00

3 дні

853.

Лідокаїн IgE

310,00

3 дні

854.

Комплекс: Алергія на анестетики (Артикаїн IgЕ, Мепівакаїн IgE, Лідокаїн IgE)

710,00

3 дні

Аутоімунологічні дослідження:

220.

Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2)

310,00

3 дні

102.

Антинуклеарні антитіла (ANA)

320,00

3 дні

223.

Визначення антитіл І типу до односпіральной ДНК

300,00

3 дні

224.

Визначення антитіл ІІ типу до двухспіральной ДНК

300,00

3 дні

208.

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

455,00

3 дні

320.

Аутоімунна панель (14 антигенів)

1250,00

3 дні

820.

Аутоімунний гепатит (АІГ) 1 і 2 типів методом імуноблоту Liver-9-Line (виявлення аутоантитіл до 9 антигенів: AMA-M2, sp100, gp210, SLA / LP, LKM-1, LC-1, F-актин, актінін і тропомиозин, SMA-s)

1355,00

3 дні

Серологічні дослідження (методом ІФА):

Вірусні гепатити:

064.

Вірусний гепатит В (HBsAg)

240,00

2 дні

065.

Вірусний гепатит В (Антитіла до HBsAg)

240,00

2 дні

066.

Вірусний гепатит В (Антитіла IgМ до HBcorAg)

240,00

2 дні

067.

Вірусний гепатит В (Антитіла IgG до HBcorAg )

240,00

2 дні

219.

Вірусний гепатит В (HBeAg)

300,00

2 дні

060.

Вірусний гепатит В (Антитіла Ig G до HBeAg)

320,00

2 дні

321.

Вірусний гепатит А (Антитіла Ig G до HAV)

250,00

2 дні

068.

Вірусний гепатит А (Антитіла Ig M до HAV)

250,00

2 дні

069.

Вірусний гепатит С (Антитіла Ig G + Ig M до антигенів HCV: Cor, NS3, NS4, NS5)

320,00

2 дні

297.

Вірусний гепатит С (Антитіла Ig M до HCV)

220,00

2 дні

Токсоплазмоз:

073.

Антитіла Ig G до Toxoplasma gondii

230,00

2 дні

731.

Авідність антитіл Ig G до Toxoplasma gondii

270,00

2 дні

074.

Антитіла Ig M до Toxoplasma gondii

230,00

2 дні

075.

Антитіла Ig A до Toxoplasma gondii

260,00

2 дні

Герпетичні інфекції:

077.

Антитіла Ig G до HSV 1/2

220,00

2 дні

078.

Антитіла Ig М до HSV 1/2

220,00

2 дні

184.

Антитіла Ig G до HSV 1 типу

220,00

2 дні

185.

Антитіла Ig G до HSV 2 типу

220,00

2 дні

363.

Антитіла Ig G до VZV

220,00

2 дні

364.

Антитіла Ig М до VZV

220,00

2 дні

076.

Антитіла Ig M до EBV (VCA)

220,00

2 дні

276.

Антитіла Ig G до EBV (VCA)

220,00

2 дні

277 .

Антитіла Ig G до EBV (EBNA)

220,00

2 дні

281.

Антитіла Ig G до EBV (EA)

220,00

2 дні

071.

Антитіла Ig G до CMV

220,00

2 дні

072.

Антитіла Ig M до CMV

220,00

2 дні

301.

Антитіла Ig G до HHV-6

220,00

2 дні

СНІД:

096.

Антитіла до ВІЛ 1/2

300,00

5 днів

Туберкульоз:

098.

Антитіла до Mycobacterium tuberculosis (сумарні)

210,00

3 дні

Краснуха (червоничка):

079.

Антитіла Ig G до вірусу краснухи (червонички)

210,00

2 дні

080.

Антитіла Ig М до вірусу краснухи (червонички)

210,00

2 дні

Кір:

081.

Антитіла Ig G до вірусу кору

250,00

2 дні

601.

Антитіла Ig М до вірусу кору

250,00

2 дні

Дифтерія:

240.

Антитіла Ig G до збудника дифтерії

370,00

2 дні

Правець:

242.

Антитіла Ig G до збудника правця

510,00

2 дні

Хламідіоз:

085.

Антитіла Ig G до Chlamydia trachomatis

220,00

2 дні

084.

Антитіла Ig M до Chlamydia trachomatis

220,00

2 дні

088.

Антитіла Ig А до Chlamydia trachomatis

220,00

2 дні

086.

Антитіла Ig G до Chlamydia pneumoniae

220,00

2 дні

083.

Антитіла Ig M до Chlamydia pneumoniae

220,00

2 дні

Сифіліс:

092.

Антитіла Ig M і Ig G до Treponema pallidum

280,00

2 дні

095.

Реакція Вассермана (RW)

275,00

3 дні

 

Дослідження на збудника виразкової хвороби шлунка:

 

 

399.

Антитіла Ig G до Helicobacter pylori

240,00

2 дні

400.

Антитіла Ig М до Helicobacter pylori

240,00

2 дні

Мікоплазменна інфекція:

210.

Антитіла Ig G до Mycoplasma pneumoniae

240,00

2 дні

211.

Антитіла Ig М до Mycoplasma pneumoniae

240,00

2 дні

Кашлюк:

397.

Антитіла Ig G до Bordetella pertussis

320,00

2 дні

398.

Антитіла Ig М до Bordetella pertussis

320,00

2 дні

Хвороба Лайма (бореліоз):

313.

Антитіла Ig М до Borrelia burgdorferi

230,00

2 дні

315.

Антитіла Ig G до Borrelia burgdorferi

230,00

2 дні

Коронавірусна інфекція (SARS-COV-2):

860.

Антиген коронавірусу (SARS-CoV-2) (мазок з носоглотки)

280,00

1 год.

760.

Антитіла Ig M (S1 білок, N білок) до SARS-CoV-2 (коронавірус)

280,00

2 дні

562.

Антитіла Ig G (S-білок) до SARS-CoV-2 (коронавірус) кількісний аналіз

310,00

2 дні

Паразитологічні дослідження:

201.

Антитіла Ig (А, G) до лямблій

300,00

2 дні

216 .

Антитіла Ig (А, G) до антигенів ехінококів

300,00

2 дні

228.

Антитіла Ig G до антигенів токсокар

300,00

2 дні

229.

Антитіла Ig G до антигенів опісторхисів

300,00

2 дні

230.

Антитіла Ig (А, G) до антигенів трихінел

300,00

2 дні

197.

Антитіла Ig G до антигенів аскарид

390,00

2 дні

Гормональна панель досліджень:

Тиреоїдна панель:

332.

Тиреотропний гормон (ТТГ)

210,00

2 дні

331.

Антитіла Ig G до рецепторів ТТГ

410,00

2 дні

333.

Тироксин загальний (Т4 заг.)

200,00

2 дні

369.

Tироксин вільний (Т4 св.)

200,00

2 дні

334.

Трийодтиронін загальний (Т3 заг.)

200,00

2 дні

368.

Трийодтиронін вільний (Т3 св.)

200,00

2 дні

318.

Тиреоглобулін (ТГ)

205,00

2 дні

360.

Паратиреоїдний гормон

255,00

2 дні

414 .

Прокальцитонін

600,00

2 дні

367.

Кальцитонін

390,00

2 дні

335.

Aнтитела до тіреоглобуліну (АТТГ)

220,00

2 дні

370.

Антитіла до тіреопероксидази (АТПО)

230,00

2 дні

Репродуктивна панель, гіпофізарно-надниркових показники:

337.

Кортизол

280,00

2 дні

336.

Кортизол (сеча, слина)

295,00

2 дні

338.

Фолікулінстимулюючий гормон (ФСГ)

215,00

2 дні

339.

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

215,00

2 дні

340.

Пролактин

215,00

2 дні

341.

Естрадіол

215,00

2 дні

343.

Прогестерон

215,00

2 дні

346.

Тестостерон загальний

205,00

2 дні

317.

Тестостерон вільний

250,00

2 дні

349.

Індекс вільного тестостерону

330,00

2 дні

356.

Андростендіон

310,00

2 дні

357.

Соматотропний гормон (СТГ, гормон росту)

280,00

2 дні

359.

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

335,00

2 дні

371.

Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ)

210,00

2 дні

373.

Дигідроепіандростерон (ДГЕA S-5)

215,00

2 дні

345.

Дигідротестостерон (ДГТ)

380,00

2 дні

390.

17-оксипрогестерон

215,00

2 дні

606.

Антиспермальні антитіла (сироватка)

410,00

2 дні

610.

Антимюллерів гормон (АМГ)

490,00

2 дні

330.

Лептин

450,00

3 дні

Онкологічна панель досліджень:

350.

Простат-специфічний антиген (PSA total)

230,00

2 дні

374.

Простат-специфічний антиген (PSA total / free)

390,00

2 дні

351.

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

270,00

2 дні

352.

Онкомаркер яєчників (СА-125)

260,00

2 дні

604.

Онкомаркер яєчників (НЕ-4)

405,00

3 дні

564.

Індекс ROMA

590,00

3 дні

375.

Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

260,00

2 дні

376.

Раково-ембріональний антиген (РЕА)

260,00

2 дні

602.

Онкомаркер шлунка (СА 72-4)

350,00

3 дні

361.

Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

430,00

2 дні

Гормони моніторингу вагітності:

348.

Альфа-фетопротеїн (АФП)

260,00

2 дні

344.

Хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ) загальний

245,00

2 дні

372.

РАРР білок

260,00

3 дні

342.

Естріол вільний

245,00

2 дні

516.

Пренатальна діагностика в I триместрі (ПАПП-білок, β-ХГЛ ) для проведення скринінгу на ризики генетичних захворювань за допомогою програми PRISKA

410,00

3 дні

517.

Пренатальна діагностика в II триместрі (β-ХГЛ, АФП, естріол вільний) для проведення скринінгу на ризики генетичних захворювань і вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISKA

440,00

3 дні

Молекулярно-біологічні дослідження ДНК / РНК методом полімеразної ланцюгової реакції (PCR):

Гепатити:

191.

Вірус гепатиту A (HAV) якісний (кров) Real-time

350,00

3 дні

111.

Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (кров) Real-time

410,00

3-7 днів

022.

Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров) Real-time

850,00

3-7 днів

112.

Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз (кров) Real-time

540,00

3-7 днів

023.

Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров) Real-time

1250,00

3-7 днів

Найменування послуг

Ціна, грн.

Термін виконання

583.

Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров) Real-time

1050,00

3-7 днів

589.

Вірус гепатиту D (HDV) (кров ) Real-time

350,00

3 дні

362.

Вірус гепатиту G (HGV) (кров) Real-time

485,00

3 дні

Визначення генетичних поліморфізмів:

561.

Генетика метаболізму лактози (переносимість/непереносимість молока) (слина, букальний зішкріб)

405,00

3 дні

TORCH- інфекції:

115.

Вірус простого герпесу (HSV 1/2 типів) (кров, сльоза, ліквор, вміст ерозивно-виразкових елементів, біоптат)

250,00

2 дні

027.

Вірус простого герпесу (HSV 1/2 типів) типування (кров, сльоза, ліквор, вміст ерозивно-виразкових елементів, біоптат)

300,00

2 дні

577.

Вірус вітряної віспи (VZV) (кров, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

116.

Вірус Епштейна-Барр (EBV) якісний аналіз (кров, сльоза, слина, мазок з ротоглотки, біоптат)

250,00

2 дні

057.

Вірус Епштейна-Барр (EBV) кількісний аналіз (кров, сльоза, слина, мазок з ротоглотки, біоптат)

300,00

2 дні

114.

Цитомегаловірус (СМV) якісний аналіз (кров, слина, сеча, сльоза, ліквор, зішкріб, біоптат)

250,00

2 дні

026.

Цитомегаловірус (СМV) кількісний аналіз (кров, слина, сеча, сльоза, зішкріб, біоптат)

310,00

2 дні

365.

Вірус герпесу людини 6 типу (HНV 6) якісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

037.

Вірус герпесу людини 6 типу (HНV 6) кількісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

340,00

2 дні

143.

Вірус герпесу людини 7 типу (HНV 7) якісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

144.

Вірус герпесу людини 8 типу (HНV 8) якісний аналіз (кров, слина, сльоза, ліквор, біоптат)

250,00

2 дні

366.

Вірус краснухи (Rubella virus) (кров, слина, мазки з ротоглотки, амніотична рідина)

320,00

2 дні

257.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (кров, сеча, ліквор, біоптат)

240,00

2 дні

Урогенітальні інфекції:

258.

Хламідії (Chlamydia trachomatis) (зішкріб, сеча, сльоза, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

226.

Гонококи (Neisseria gonorrhoeae) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

266.

Трихомонади (Trichomonas vaginalis) (зішкріб,сеча, секрет простати,еякулят)

250,00

2 дні

274 .

Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

275.

Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

254.

Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

063.

Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium) (зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

260.

Гарднерела (Gardnerella vaginalis) (зішкріб , сеча, секрет простати, еякулят)

250,00

2 дні

261.

Кандида альбіканс (Candida albicans) (зішкріб)

250,00

2 дні

599.

ФЕМОФЛОР 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок (зішкріб)

1150,00

2 дні

584.

УРОГІН СКРІН. Дослідження урогенітального біоценозу (зішкріб)

1200,00

4-5 днів

585.

УРОГІН. Дослідження урогенітального біоценозу (зішкріб)

1800,00

4-5 днів

Папіломовірусні інфекції:

158.

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику 16/18 типи, якісний аналіз (зішкріб)

300,00

2 дні

155.

Вірус папіломи людини КВАНТ 4 (6,11, 16, 18 типи) генотипування + кількісний аналіз (зішкріб)

370,00

2 дні

058.

Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику генотипування типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (зішкріб)

550,00

2 дні

156.

Вірус папіломи людини КВАНТ 21 (ВКР 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82; НКР 6, 11, 44) генотипування + кількісний аналіз (зішкріб)

990,00

2 дні

Інші інфекції:

059.

Легеневі хламідія/мікоплазма (Chlamydia/Mycoplasma pneumoniae) (мокрота, промивні води бронхів, мазки зі слизової носо- і ротоглотки, кров, біопсійний матеріал)

305,00

2 дні

395.

Коклюш (Bordetella pertussis) якісний аналіз (зішкріб з задньої стінки глотки, мокрота, промивні води бронхів)

325,00

3 дні

394.

Борелія Бургдорфері (Borrelia burgdorferi) якісний аналіз Real-time (кліщ, ліквор, кров)

370,00

2 дні

765.

Коронавірус (SARS-CoV-2) Real-time (мазок зі слизової носо- і рото глотки)

450,00

12-24 год.

865.

Коронавірус (SARS-CoV-2) Real-time (мазок зі слизової носо- і рото глотки), повторне обстеження

400,00

12-24 год.

Цитологічні дослідження:

267.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (уретра + vaginae + цервікальний канал)

170,00

12-24 год.

2671.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (уретра + vaginae)

170,00

12-24 год.

2672.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (vaginae + цервікальний канал)

170,00

12-24 год.

278.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (уретра)

110,00

12-24 год.

279.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (vaginae)

110,00

12-24 год.

280.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (цервікальний канал)

110,00

12-24 год.

268.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра + секрет простати)

170,00

12-24 год.

284.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра)

110,00

12-24 год.

285.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (секрет простати)

110,00

12-24 год.

2851.

Мікроскопічний аналіз мазків з сечостатевих органів чоловіків (відбиток)

110,00

12-24 год.

291.

Цитоморфологічне аналіз мазків з сечостатевих органів жінок (виділень)

160,00

2 дні

292.

ПАП-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки)

250,00

3 дні

175.

Спермограма

360,00

12-24 год.

133.

Мікроскопія гонококовою, трихомонадною і дріжджовою інфекції

90,00

12-24 год.

200.

Мікроскопія мокротиння (слиз з носу)

140,00

12-24 год.

099.

Назоцитограма

175,00

12-24 год.

294.

Цитологічне дослідження шийки матки (методом рідинної цитології)

450,00

2 дні

295.

Гормональне дзеркало

140,00

2 дні

Бактеріологічні дослідження:

120.

Бакпосів крові на стерильність

510,00

14 днів

121.

Бакпосів матеріалу (зів, ніс, вухо, око, рана, парадонтальна кишеня) на флору з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

122.

Бакпосів урогенітальних мазків з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

190.

Бакпосів матеріалу (зів, ніс, вухо, око, рана, сеча, парадонтальна кишеня та інше) на флору без чутливості до антибіотиків і бактеріофагів

260,00

3-5 днів

123.

Бакпосів харкотиння з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

124.

Бакпосів сечі з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

1241.

Бакпосів «теплої» сечі з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів із застосуванням пробірки з аплікатором ПП та середовищем Amies

390,00

7 днів

358.

Бакпосів соку простати, еякуляту з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

125.

Бакпосів жовчі з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

126.

Бакпосів на дріжжеподібні гриби

390,00

7 днів

194.

Бакпосів грудного молока з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

390,00

7 днів

110.

Бакпосів матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок груп А та В (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae) з визначенням чутливості до протимікробних препаратів

410,00

7 днів

128.

Бакпосів на BL (дифтерію) з носу та зіву

600,00

5 днів

147.

Бакпосів на BL (дифтерію) з зіву

300,00

5 днів

148.

Бакпосів на BL (дифтерію) з носу

300,00

5 днів

130.

Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium (дифтерія), одна точка

1155,00

5 днів

127.

Кількісний аналіз калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибіотиків і бактеріофагів

440,00

8 днів

129.

Бакпосів на кишкову групу

350,00

7 днів

218.

Ідентифікація, вирощування та підготовка аутоштамів бактерій для виготовлення аутовакцин (1 штам)

640,00

5 днів

215.

Ідентифікація аутоштамів бактерій для виготовлення аутовакцини

130,00

3-5 днів

212.

Довгострокове зберігання аутоштамів ідентифікованих бактерій (більше 1 місяця) для подальшого виготовлення аутовакцин

605,00

за 3 місяці

131.

Культуральний метод (In Pouch) виявлення трихомонад

680,00

7 днів

271.

Дослідження мазку з ротової порожнини

80,00

1 день

Дослідження сечі:

134.

Загальний аналіз сечі

150,00

12-24 год.

Аналіз сечі:

135.

На цукор (якісний тест)

120,00

12-24 год.

1351.

На цукор (кількісний тест - добова сеча)

130,00

12-24 год.

136.

На ацетон

85,00

12-24 год.

137.

На амілазу (діастазу)

80,00

12-24 год.

138.

На жовчні пігменти

75,00

12-24 год.

139.

На креатинін (добова сеча)

100,00

12-24 год.

142.

На білок (кількісний тест)

105,00

12-24 год.

1421.

На білок (кількісний тест - добова протеїнурія)

115,00

12-24 год.

140.

По Нечипоренко

110,00

12-24 год.

141.

За Зимницьким

130,00

12-24 год.

Дослідження калу:

145.

Аналіз калу загальний (копрограма)

180,00

12-24 год.

146.

Аналіз калу на приховану кров

140,00

12-24 год.

108.

Панкреатична еластаза (кал)

650,00

2 дні

109.

Кальпротектин в калі

600,00

2 дні

149.

Аналіз зіскрібка на ентеробіоз

150,00

12-24 год.

150.

Комплексне дослідження калу на яйця гельмінтів і найпростіші шляхом збагачення з використанням концентратора системи PARASEP

210,00

12-24 год.

151.

Комплексне дослідження на гельмінти і найпростіші

170,00

12-24 год.

152.

Аналіз калу на антигени ляблій

280,00

12-24 год.

299.

Helicobacter pylori, антиген в калі

350,00

3 дні

Інші дослідження:

420.

Токсикологічне дослідження крові по експертній системі «Токсикон»

580,00

5 днів

Забезпечення преаналітичного етапу:

497.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні сечі (тест-система Діаслайд CLED / МакКонкі DS-101)

Немає в наявності

498.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні сечі (тест-система Діаслайд UriSelect3 / МакКонкі DS-105)

Немає в наявності

499.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні сечі (тест-система ДіпСтрікUriSelect3 / МакКонкі BD-912)

Немає в наявності

535.

Забезпечення преаналітичного етапу при дослідженні сечі (ємність для сечі)

20,00

536.

Забезпечення преаналітичного етапу при дослідженні калу (контейнер для калу)

20,00

537.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні матеріалу (пробірка з аплікатором ПП)

25,00

538.

Забезпечення преаналітичного етапу при бактеріологічному дослідженні урогенітального матеріалу (пробірка з аплікатором алюм.)

25,00

543.

Забезпечення преаналітичного етапу для ПЛР досліджень

25,00

544.

Забезпечення преаналітичного етапу для серологічних досліджень

25,00

545.

Забезпечення преаналітичного етапу для клініко-діагностичних досліджень

25,00

546.

Акумулятор холоду (холодоагент)

40,00

Додаткові послуги:

177.

Взяття крові з пальця для досліджень

50,00

178.

Взяття крові з вени та її підготовка до дослідження

50,00

181.

Ін'єкції (внутрішньом'язово, підшкірно, внутрішньошкірно)

50,00

290.

Забір урологічного матеріалу для бакдосліджень

45,00

192.

Забір урологічного матеріалу для цитоморфологічного дослідження і/або ПЛР

30,00

298.

Забір гінекологічного матеріалу для бакдосліджень (уретра + vaginae + цервікальний канал)

60,00

293.

Забір гінекологічного матеріалу для бакдосліджень (vaginae або уретра)

40,00

093.

Забір гінекологічного матеріалу для цитоморфологічного дослідження і/або ПЛР

60,00

182.

Приготування аутовакцини №1 (одна ампула)

290,00

8-12 днів

183.

Приготування аутовакцини №10

2900,00

8-12 днів

186.

Приготування аутовакцини №1 плюс (одна ампула)

330,00

8-12 днів

187.

Приготування аутовакцини №10 плюс

3300,00

8-12 днів

193.

Приготування бактеріальної вакцини з ауто- і/або музейними депонованими штамами №1 плюс

1100,00

8-12 днів

563.

Комплекс місцевих процедур з використанням ешерихіозно – ентерококового аутофагу (20 мл.)

310,00

565.

Комплекс місцевих процедур з використанням стафілококового аутофагу (20 мл.)

310,00


ВАКЦИНАЦІЯ (1 доза):

Ціна, грн.

Вакцини виробництва "ПАТ Фармстандарт - Біолік", Україна

300.

"АДС-М" (проти дифтерії, правця)

Немає в наявності

Вакцини виробництва "Авентіс-Пастер", Франція

578

"Імовакс-Поліо" (проти поліомієліту інактивована, ІПВ)

Немає в наявності

305.

"АКТ-ХІБ" (проти гемофільної інфекції)

Немає в наявності

355.

"Тримовакс" (проти кору, паротиту, краснухи: дитяча)

Немає в наявності

582.

"ПЕНТАКСИМ" (проти кашлюка (безклітинна), дифтерії, правця, поліомієліту (інактивована), гемофільної інфекції)

Немає в наявності

247.

"ЕУВАКС" (проти гепатиту "В"; дитяча)

Немає в наявності

248.

" ЕУВАКС " (проти гепатиту "В"; доросла)

Немає в наявності

249.

"АВАКС" (проти гепатиту "А"; дитяча)

Немає в наявності

250.

"АВАКС" (проти гепатиту "А"; доросла)

Немає в наявності

Вакцини виробництва "GSK", Бельгія

573.

"БУСТРІКС" (проти кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця; вакцинація дітям від 4 до 14 років - після профогляду лікаря)

Немає в наявності

575.

"ІНФАНРІКС" (проти кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця)

Немає в наявності

272.

"ІНФАНРІКС" (проти кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, поліомієліту (ІПВ)

Немає в наявності

259.

"ХІБЕРІКС" (проти гемофільної інфекції)

Немає в наявності

269.

"ІНФАНРІКС ГЕКСА" (проти кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, поліомієліту (ІПВ), гепатиту "В", гемофільної інфекції

Немає в наявності

270.

"ПРІОРИКС" (проти кору, паротиту, краснухи)

Немає в наявності

581.

"ВАРІЛРІКС" (проти вітряної віспи).

Немає в наявності

307.

"ХАВРІКС" (проти гепатиту А; дитяча).

Немає в наявності

308.

"ХАВРІКС" (проти гепатиту А; доросла).

Немає в наявності

310.

"ЕНДЖЕРІКС В" (проти гепатиту В; дитяча, доросла)

Немає в наявності

311.

"ТВІНРІКС" (проти гепатиту А і В; дитяча)

Немає в наявності

312.

"ТВІНРІКС" (проти гепатиту А і В; доросла)

Немає в наявності

Проти грипу (Ваксігрип), Sanofi Pasteur (Франція):

306.

Вакцинація в клініці

Немає в наявності

325.

Для організацій

Немає в наявності

 

ІНШІ ПОСЛУГИ

206.

Профілактичний огляд фахівця

150,00

236.

Спеціальні дослідження

індивідуально

ТЕРМІНОВЕ ВИКОНАННЯ лабораторних досліджень (СIТО!):

Застосовуються підвищений коефіцієнт 2,0