Швидкий запис на прийом
Запис за телефоном:
Не змогли до нас додзвонитися? Відправте свій номер, мы до Вас передзвонимо! (по Україні)
Ваш запит був відправлений
Результати аналізів
Результати аналізів:
Аналізи не знайдені
пошук по сайту
Мапа сайту

Интернет-консультації доктора Маркова

1. Умови отримання Інтернет-консультації доктора Маркова

Даний варіант консультацій передбачений для нерезидентів України.

Тут Ви можете поставити Ваше запитання до лікаря-інфекціоніста Ігоря або Артема Маркова.

Інтернет-консультація більш доречна:

  • за неможливості звернутися на «живу» консультацію до клініки;
  • за необхідності приймати термінове рішення;
  • для вироблення стратегії та тактики встановлення діагнозу та проведення лікування;
  • як перший крок перед «живою» консультацією у клініці.

Вартість консультації:

  Вид консультації Вартість первинної Вартість вторинної
1 Консультація І. С. Маркова зі схемою лікування 200 USD / 185 EUR 150 USD / 140 EUR
2 Консультація лікаря Маркова у відео режимі 300 USD / 275 EUR 200 USD / 185 EUR

Вартість виготовлення однієї ампули аутовакцини складає 30 $.

Оплата консультацій доступна у 2-х видах зазначених валют.

Оплатити Інтернет-консультацію Ви можете за допомогою переказу Western Union.

Western Union

Отримувач (Receiver): Igor Markov, Kyiv, Ukraine. Комісії за переказ та обмін валют у Western Union оплачує Відправник/Платник/

Надіслати оплату online або персонально у Вашого місцевого агента (у банку-агенті) Western Union «Для отримання cash (USD/EUR) в Україні».

Відповідь доктора Маркова буде надіслано протягом 24-х годин з моменту отримання інформації про оплату. Факт оплати буде підтверджений електронним листом-повідомленням на вказану Вами адресу.

Інтернет-консультація не може прирівнюватися до «живої» консультації щодо своєї інформативності та ефективності і в складних випадках не може дати повноцінної та об`єктивної відповіді на запитання. Консультант не може нести відповідальність за розвиток ускладнень, пов`язаних з прогресом супутніх захворювань та/або тих захворювань, про які лікарі спочатку не повідомили.

Всі відповіді з цього питання персоніфіковані для конкретної людини та/або випадку захворювання. Не рекомендується використовувати отриману відповідь з метою самостійного встановлення діагнозу та призначення лікування в інших випадках. При необхідності отримати повторну або додаткову консультацію проводиться повторна оплата згідно вказаній вартості.

Перед прийняттям рішення щодо необхідності отримати інтернет-консультацію доктора Ігоря або Артема Маркова бажано почитати відповідні питання та відповіді на сайті www.vitacell.com.ua.

При необхідності уточнення деталей щодо лікування та отримання консультації можна звернутися до call-центру клініки «Вітацелл» та «Клініки Маркова» за тел.: +38-044-363-87-51, +38-097-951-87-51 ( Telegram), +38-093-951-87-51 щоденно з понеділка по п`ятницю з 9.00 до 18.00 (за київським часом) або за електронною поштою: admin@vitacell.com.ua.

Якщо Ви погоджуєтесь з умовами отримання платної Інтернет-консультації, натисніть


Оплатити через Western Union

1. Dr. Markov`s online consultations

This version of consultations is provided for non-residents of Ukraine.

Here you can ask your question to the infectious disease doctor Igor or Artem Markov.

Online consultation is more appropriate:

  • if it is impossible to apply for a "live" consultation at the clinic;
  • if necessary, make an urgent decision;
  • to develop a strategy and tactics for diagnosis and treatment;
  • as a first step before a "live" consultation at the clinic.

Cost of consultation:

  Type of consultation First consultation Repeated consultation
1 Consultation with the treatment course 200 USD / 185 EUR 150 USD / 140 EUR
2 Online consultation in video mode 300 USD / 275 EUR 200 USD / 185 EUR

The cost of making one ampoule of autovaccine is $ 30.

Payment for consultations is available in 2 types of these currencies.

You can pay for the online consultation with a Western Union transfer.

Western Union

Recipient: Igor Markov, Kyiv, Ukraine. Western Union transfer and exchange fees are paid by the Sender / Payer /

Send payment online or in person to your local agent (at the agent bank) Western Union "To receive cash (USD / EUR) in Ukraine".

Dr. Markov`s response will be sent within 24 hours of receiving payment information. The fact of payment will be confirmed by e-mail to the address you specified.

An online consultation cannot be equated with a "live" consultation in terms of its informativeness and effectiveness, and in difficult cases it cannot provide a complete and objective answer to the question. The counselor cannot be held responsible for the development of complications related to the progression of comorbidities and / or those diseases that were not initially reported by physicians.

All answers to this question are personalized for a particular person and/or case. It is not recommended to use the answer in order to diagnose and prescribe treatment in other cases. If you need to get a second or additional consultation, re-payment is made according to the specified cost.

Before deciding whether to get an online consultation from Dr. Igor or Artem Markov, it is advisable to read the relevant questions and answers on the website www.vitacell.com.ua.

If you need to clarify the details of treatment and consultation, you can contact the call center of the clinic "Vitacell" and "Markov Clinic" by phone: +38-044-363-87-51, +38-097-951-87-51 (Telegram), +38-093-951-87-51 daily from Monday to Friday from 9.00 to 18.00 (Kyiv time) or by e-mail: admin@vitacell.com.ua.

If you agree to the terms of the paid online consultation, click


Pay with Western Union